Wat we doen

Begeleiding op maat voor al Uw hulpvragen
over kind en gezin

Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij ons terecht voor o.a. advies en ondersteuning, coaching en therapie, begeleiding bij opvoeding, relatie- en gezinstherapie en mediation.

Het team van 123-therapie gezin op orde bestaat uit psychologen, relatietherapeuten, orthopedagogen, mediators en kindertherapeuten.Onze grote kracht is dat wij steeds samen werken aan onze missie ‘gezin op orde’.
Het Team

  Nicole Bartels

integratief kindertherapeut | kindercoach | kindercounselor


Een kind krijgt al op jonge leeftijd met veel nieuwe indrukken te maken.
Onder begeleiding van de opvoeders leert het kind daarmee om te gaan en groeit het naar volwassenheid. Soms kunnen de opvoeders het kind even niet helpen of mist het kind tijdelijk de veilige basis waarop het terug kan vallen.
Dan kan het kind met een probleem blijven zitten dat van grote invloed is op het functioneren en de verdere ontwikkeling. Op zo’n moment is het fijn om hulp te krijgen. Met kortdurende therapie, oudertraining of ‘het Kidscompas’ begeleid ik ouders en help ik het kind weer op weg.

  Margot Bluemink

integratief kindertherapeut | therapeut-coach | therapeut-counselor


Als volwassenen in de omgeving van een kind zich zorgen maken, en samen met het kind het spoor bijster zijn, kan integratieve kindertherapie het antwoord zijn op vele vragen…
In mijn praktijk staat het kind centraal, ook als het gaat om de begeleiding van ouders/verzorgers bij de opvoeding van hun kind.
Het kind wordt zich bewust van talenten, kwaliteiten en oplossend vermogen, waardoor het al snel meer zelfvertrouwen, autonomie en keuzevrijheid ervaart.
Voor begeleiding op maat kunt u doorgaans binnen een week terecht voor een eerste gesprek, daar waar nodig zoek ik de verbinding met andere professionals.

  Rozita van Schadewijk

psycholoog | therapeut | mediator


Als therapeut en mediator begeleid ik ouders en hun familieleden die relatie- en/of communicatieproblemen hebben of de stap al gezet hebben om uit elkaar te gaan.
Ik geef handvatten om de onderlinge communicatie te verbeteren, de balans in het gezin te herstellen en praktische invulling te geven rondom de dagelijkse zorgen.
Verder kan ik samen met ouders en kinderen een ouderschapsplan opstellen waarbij alle gezinsleden zich veilig en weer thuis voelen, ook al is het in twee huizen.
Ook begeleid ik bij verliesverwerking (b.v. middels EMDR), burn-out, angst of depressie.

  Deanneke Steenbeek

integratief therapeut | integratief coach |integratief relatietherapeut


Mijn uitgangspunt is dat jij je goed gaat voelen over jezelf of dat jullie als partners de ruimte ervaren om te kijken naar jullie patronen, de manier waarop jullie contact maken met elkaar en wat daarin al dan niet werkt.
Als je je goed voelt over jezelf, komen tegelijkertijd je kwaliteiten meer in het licht te staan. Daarmee groeit het vertrouwen en kun je anders omgaan met problemen.
Ik begeleid cliënten met problemen zoals onzekerheid, negatief zelfbeeld, faalangst, burn-out, moeten helpen, piekeren, depressieve gevoelens, agressief gedrag en schaamte daarvoor.

  Krista Tulkens

orthopedagoog | psycholoog | integratief kindertherapeut


Mijn begeleiding als orthopedagoog/gz-psycholoog en integratief kindertherapeut is erop gericht het kind, de jongere of de volwassene echt te leren kennen.
Vanuit dit werkelijke contact kan goed naar voren komen wat de hulpvraag precies is en op welke manier hier verandering in kan komen.
Ik zie de persoon binnen zijn omgeving, het systeem, in relatie, gezin, familie, school of vriendengroep. Mijn kracht ligt in het systemisch werken. Binnen 123-therapie werk ik specifiek met kinderen van gescheiden ouders.
Daarbij is het contact met beide ouders van belang; ofwel individueel, ofwel gezamenlijk.

  Anita Verstegen

mediator | integratief therapeut

Als integratief therapeut en mediator werk ik met ouders, (ex-) partnerrelaties en gezinnen.
In een samengesteld gezin waarbij of één of beide partners kinderen meebrengen, word je als ouder regelmatig geconfronteerd met jezelf en dat is niet altijd gemakkelijk.
Ik kan deze ouder en diens nieuwe gezin, mede op basis van eigen ervaring, steun in de rug bieden en handvatten geven.
De rechtbank verwijst ex-partners naar mijn praktijk zodat middels mediation de communicatie tussen ouders goed op gang kan komen en afspraken kunnen worden gemaakt die ook in de toekomst stand houden.

gang van zaken